Groep 391

Agenda

 

jaarlijkse activiteiten 

 

maart

 

De jaarlijkse collecte van 1e week van maart 

  

8 maart vrouwendag 

 

Mei
4 mei: Dodenherdenking
5 mei: Bevrijdingsdag 

 

Juni
20 juni: Internationale Vluchtelingendag


November


20 november: Internationale Dag van de Rechten van het Kind
25 november: Internationale Dag van de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

 

 

December
10 december: Dag van de Rechten van de Mens schrijfactie 

 

10 december is een belangrijke dag voor Amnesty International want in 1948 werd op die datum de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens getekend. Samen met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (1966) vormt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de grondslag voor het werk van Amnesty International. Alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties worden geacht zich aan deze verdragen te houden. Amnesty houdt de naleving door de lidstaten in de gaten en voert actie wanneer de mensenrechtensituatie in een land dat vereist. Aangezien 10 december de ‘verjaardag’ is van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt elk jaar rond die datum een actie door lokale groepen van Amnesty georganiseerd.

 

Actuele Actie

  • Laatste wijziging: 18 januari 2022.