Noordwijk
groep 391
 Jaarlijkse activiteiten Amnesty 

maart

De jaarlijkse collecte van 1e week van maart 
8 maart vrouwendag 

Mei
4 mei: Dodenherdenking
5 mei: Bevrijdingsdag 

Juni
20 juni: Internationale Vluchtelingendag
November
20 november: Internationale Dag van de Rechten van het Kind
25 november: Internationale Dag van de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

December
10 december: Dag van de Rechten van de Mens schrijfactie 

10 december is een belangrijke dag voor Amnesty International want in 1948 werd op die datum de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens getekend. Samen met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (1966) vormt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de grondslag voor het werk van Amnesty International. Alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties worden geacht zich aan deze verdragen te houden. Amnesty houdt de naleving door de lidstaten in de gaten en voert actie wanneer de mensenrechtensituatie in een land dat vereist. Aangezien 10 december de ‘verjaardag’ is van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt elk jaar rond die datum een actie door lokale groepen van Amnesty georganiseerd.