Noordwijk
groep 391

dinsdag, februari 03, 2009

 Collecte Amnesty van 8 t/m 14 februari 2009

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2009 voor de zevende keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 8 februari tot en met 14 februari 2009.

In Noordwijk heeft zich een aantal nieuwe collectanten gemeld. Daar zijn we erg blij mee, want des te meer adressen in het dorp kunnen we bezoeken.

Na de eerste succesvolle zes jaren, waarbij in 2008 circa 18.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en ruim 1,6 miljoen euro werd opgehaald, zullen zo’n 23.000 collectanten dit jaar steun gaan vragen voor het werk van Amnesty.

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.

Waarom collecteren?

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.

Amnesty International in 2009

Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo'n grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om het bewustzijn over onderwerpen die iedereen aangaan te vergroten.

Amnesty voert in 2009 onder meer een campagne tegen geweld tegen vrouwen in verschillende landen. In de tweede helft van het jaar wordt gestart met een grote campagne voor sociaal-economische rechten. Het streven hierbij is tot een geheel nieuwe benadering van de armoedeproblematiek te komen. Een benadering vanuit de mensenrechten. Daarnaast zal de campagne zich richten op concrete thema’s als moedersterfte en gedwongen huisuitzettingen.

 

Achtergrond mensenrechten

 

Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld (in 60 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1252 mensen in 24 landen in 2007), en in vele landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.

posted by Peter Olsthoorn @ dinsdag, februari 03, 20090 comments

woensdag, februari 18, 2009

Collecte: ruim 5.000 euro

De jaarlijkse collecte voor Amnesty International heeft in Noordwijk in 2009 5.026 euro opgeleverd. Dat is veel meer dan de 3.650 euro van 2008.

We danken de inwoners van Noordwijk heel, heel hartelijk voor hun gulle gebaren. Dat is waarlijk iets om trots op te zijn.


De opbrengst is ingezameld met 63 collectanten, tien meer dan vorig jaar. Deze 63 personen zijn als gebruikelijk in de (volgens het KNMI) gemiddeld koudste week van het jaar langs de deuren gegaan. Ook jullie ontzettend bedankt, wees er maar trots op.


Dit jaar moest onder leiding van Janneke Janson het geld handmatig worden geteld: een hele klus die nog bovenop de tijd vergende organisatie kwam.


Het rijtje van afgelopen jaren:

3.650 euro in 2008

5.088 euro in 2007

5.195 euro in 2006

4.532 euro in 2005

4.201 euro in 2004

3.013 euro in 2003


Er kwamen ook (oude) munten binnen uit Turkije, Zwitserland, Engeland, België; Italië, Tjechië, Slovenië, Canada, Zweden, VS, Japan, Arabische staten, plus ook 3 carwash muntjes. De meeste oude Nederlandse munten liggen inmiddels te wachten in een sok, want er kwamen nog maar 4 oude stuivers en 1 kwartje binnen

posted by Peter Olsthoorn @ woensdag, februari 18, 20090 comments

 

 zondag, maart 01, 2009

 Bescherm en steun vrouwen in Iran, Congo en Colombia

Noordwijk - Amnesty International vraagt op en rond 8 maart, internationale Vrouwendag, aandacht voor geweld tegen vrouwen. De Noordwijkse Amnestygroep voert actie op zaterdagochtend 7 maart in de Noordwijkse Bibliotheek aan de Weteringkade en op zondag 8 maart ’s avonds vanaf 19.00 uur in de Buurtkerk Huis ter Duinstraat. Bezoekers wordt gevraagd een petitie, groeten- of actiekaart te tekenen. Met de ondertekening steunt men vrouwen in Iran, Colombia en/of Congo. De actie is onderdeel van de campagne ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’ van Amnesty International.

Iran
Advocate Shirin Ebadi, Nobelprijswinnares 2003, zet zich al jaren in voor de verbetering van de mensenrechten in Iran. De Iraanse autoriteiten zijn niet gediend van haar activiteiten en sloten eind 2008 haar kantoor ‘Het Centrum voor Verdediging van de Mensenrechten’. Amnesty International vraagt de Iraanse autoriteiten om de rechten van de Shirin en haar collega’s te respecteren en hun niet meer te belemmeren in hun belangrijke werk voor de verbetering van de mensenrechten.

Colombia
In Colombia is het slecht gesteld met de mensenrechten. Guerillastrijders, paramilitairen en veiligheidstroepen strijden al meer dan veertig jaar met elkaar. Vrouwen en meisjes zijn vaak slachtoffer van geweld, misbruik of mishandeling. Daders worden niet of nauwelijks vervolgd. De straffeloosheid geeft de daders het gevoel onaantastbaar te zijn en creëert een klimaat van gewelddadigheden. Met de petitie vraagt Amnesty aan de Colombiaanse regering om een onderzoek in te stellen naar het geweld tegen vrouwen en de daders te bestraffen.

Congo

In Congo woedt al jarenlang een conflict. In dit land wordt verkrachting van vrouwen en meisjes ingezet als oorlogswapen. De systematische verkrachtingen ontwrichten de samenleving. Daders worden zelden berecht. Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten tegen deze straffeloosheid en de slachtoffers steunen. Zij doen hun werk in barre omstandigheden, zonder veel steun van de overheid. Ook deze vrouwen en hun organisaties zijn vaak doelwit van het geweld. Om hen te steunen bij hun werk én hun werk zichtbaar te maken, vraagt Amnesty International om hen een boodschap van solidariteit te sturen.

posted by Peter Olsthoorn @ zondag, maart 01, 20090 comments

donderdag, maart 05, 2009

Vrijlating in Turkmenistan na Amnesty-actie

Vanwege de nationale viering van de Dag van de Neutraliteit op 12 november is collectieve gratie toegekend aan 390 gevangenen. Eén van hen is Valeri Pal voor wie Amnesty in Noordwijk actie voerde.

Valeri Pal werd gearresteerd op 21 februari 2008. Hij werkte voor een olierafinaderij in Turkmenbashi en werd ervan verdacht betrokken te zijn bij een incident op zijn werk dat in 2004 plaatsvond.

Op 13 mei 2008 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor verduistering van eigendom, vervalsing en machtsmisbruik.

Mensen die Valeri Pal steunen, zeggen dat de zaak bedacht is om hem te straffen voor zijn sociaal activisme. Hij heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan een protest tegen het hernoemen van de stad, hielp medeburgers met sociale problemen en ondersteunde mensenrechtenactivisten met zijn technische kennis.

Amnesty International besteedt uiterst serieuze aandacht aan de mensenrechtensituatie in Turkmenistan. Een onderdeel van Amnesty Noordwijk, de 'dossiergroep', werkt sinds een paar maanden aan een dossier van drie Turkmeense (mensenrechten-)activisten.

Twee van de drie zijn nog in leven. Tijdens de Kersmarkt en Kerstwandeling 2008 in Noordwijk hebben we hier ruime aandacht aan besteed. Inwoners van onze gemeente hebben een petitielijst ondertekend waarin onder andere werd verzocht om een eerlijk proces voor de twee nog in leven zijnde gevangenen. Inzake de in de gevangenis overleden activiste werd de autoriteiten van Turkmenistan verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden.

Amnesty is de ondertekenaars erg dankbaar voor hun steun. Dat steun aan dergelijke acties zin heeft bewijst de recente vrijlating.

Amnesty International heeft van Valeri Pal en zijn familie de boodschap ontvangen dat zij iedereen willen bedanken die voor hem actie hebben gevoerd.

posted by Peter Olsthoorn @ donderdag, maart 05, 20090 comments

zaterdag, maart 14, 2009

 

 

Amnesty-filmfestival als 'Movies that Matter' naar Den Haag

Den Haag is een nieuw filmfestival rijker: het Movies that Matter Festival. Het Movies that Matter Festival is de opvolger van het Amnesty International Film Festival, dat tien maal in Amsterdam plaatsvond.

Het vernieuwde internationale film- en debatfestival vindt plaats van donderdag 2 tot en met woensdag 8 april 2009 in Filmhuis Den Haag met een programma van geëngageerde speelfilms en documentaires die het debat over mensenrechten moeten aanwakkeren.

Het hoofdprogramma A Matter of ACT bestaat uit documentaires over mensen die strijden voor een rechtvaardige wereld. Jaarlijks ontvangt het Movies that Matter Festival mensenrechtenactivisten uit de hele wereld.

Daarnaast zet het festival onder de noemer Camera Justitia een gewaardeerd programma van Filmhuis Den Haag voort met films en debatten over internationale rechtspraak en de strijd tegen straffeloosheid.

In samenwerking met Milieudefensie wordt een programma aangeboden over milieu en mensenrechten. Ook presenteert het festival een uitgebreid jongerenprogramma.

Ter afsluiting van het festival worden de Movies that Matter Vlinders uitgereikt.

Filmhuis Den Haag is het festivalhart van het Movies that Matter Festival. Daarnaast vinden op diverse locaties in de stad, waaronder het Theater aan het Spui en het Nutshuis filmvertoningen, exposities en muziekoptredens plaats.

Het programma komt op Moviesthatmatterfestival.nl Hoofdpartners van het Movies that Matter Festival zijn Amnesty International, ASN Bank en gemeente Den Haag. VARA en dagblad Trouw hebben zich als mediapartners aan het festival verbonden. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt met subsidies van ht Casema Cultuurfonds, Cultuurfonds BNG, Filmfonds, Fonds 1818 en Milieudefensie.

Partners van Stichting Movies that Matter zijn Stichting Doen, Hivos-NCDO Cultuurfonds en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

posted by Peter Olsthoorn @ zaterdag, maart 14, 20090 comments

woensdag, april 08, 2009

Mensenrechtenwandeling 24 mei 2008

Op zondag 24 mei wordt de eerste Mensenrechtenwandeling van gehouden, van Scheveningen naar Noordwijk, via Leiden.


De organisatie heeft een weblog hiervoor opgezet. Via dit weblog kun je alles volgen. Het gaat om een wandeling in etappes met verschillende begin- en eindpunten achter elkaar. De eerste etappe in Scheveningen begint om 9,30 uur.


Aan iedereen van de werkgroep Noordwijk de vraag om deze middag vanaf 14.00 uur en een deel van de avond (tot 20.00 uur) hiervoor vrij te houden. We willen bij het eindpunt Beach End goed als werkgroep vertegenwoordigd zijn om te helpen. Het eindpunt van de wandeling wordt hier verwacht om 16.15 uur.


En we denken dat we hier veel handtekeningen kunnen verzamelen en er gerichte belangstelling is. Op woensdag 6 mei is er een extra vergadering van onze werkgroep om de puntjes op de i te zetten voor de organisatie.

posted by Peter Olsthoorn @ woensdag, april 08, 20090 comments

 

maandag, mei 25, 2009

 

 

Geslaagde mensenrechtenwandeling


Op zondag 24 mei heeft de eerste mensenrechten estafette plaatsgevonden en Amnesty International kan terugkijken op een geslaagd evenement.

De weergoden waren goed gezind en de hele dag konden de wandelaars zich verheugen in een lekker zonnetje en een prima wandeltemperatuur.De estafette startte in Den Haag op de Waalsdorpervlakte waar het symbolisch startschot werd gegeven door Yke van Wansum van Importante. In een gloedvol betoog riep zij op om recht op het doel af te lopen om vanuit het hart te lopen om zo de wereld te laten zien dat seksueel geweld als oorlogsdaad een daad van genocide is.

De wandelaars liepen in vlot tempo naar Wassenaar waar zij werden ontvangen door de burgemeester van Wassenaar dhr. Hoekema die op zijn beurt de wandelaars een hart onder de riem stak.

Daarbij roemde hij de inzet en het initiatief van de organisatie en de lopers en refereerde hij aan de noodzaak omdat zoveel vrouwen in Congo doelwit zijn van seksueel geweld. In oorlogssituaties zijn vrouwen en kinderen altijd en nooit anders de dupe.

Bij het Valkenburgse Meer werden de wandelaars ontvangen door wethouder Stuyt van Zoeterwoude. In Katwijk sloten ook groepen uit Heemstede en Haarlem zich bij de wandelaars aan zodat geheel volgens planning een grote groep wandelaars om half vijf bij strandpaviljoen Beach End in Noordwijk tegelijkertijd over het strand kwam aanstappen.

Na dit laatste deel van de etappe werden de wandelaars onthaald door wethouder de Lange van Noordwijk die gastvrij aangaf dat een groep als deze altijd welkom is in Noordwijk.

Van het hoofdbestuur van Amnesty was Latifa Brahmi afgevaardigd die treffend een parallel trok tussen de lopers op deze zonnige voorjaarsdag en de vrouwen die vanuit Congo vaak met kinderen soms wel 500 kilometer in angst voor gewapende guerrilla’s moeten lopen om in veilig gebied te kunnen komen.

Marianne van der Beek vertelde van haar ontmoeting met Justine Masiak Bihamba en over de grote moed die deze mensenrechtenstrijdster uit Congo aan de dag legt.

Tot slot sprak Alphonse Muambi die gevlucht is uit Congo en vertelde over ervaringen rondom de genocide die daar plaatsvindt.

De dag werd afgesloten met een drankje en een ontspannen dans (voor degenen die dat nog konden na de lange dagtocht) bij de klanken van een Afrikaanse band.

Het was een evenement van Amnesty dat volgend jaar zeker navolging gaat vinden. Groepen uit andere regio’s Haarlem, Heemstede, Alkmaar hebben al aangegeven dat zij zich volgend jaar graag aansluiten en een estafette in tegenovergestelde richting willen organiseren.

posted by Peter Olsthoorn @ maandag, mei 25, 20090 comments

zaterdag, november 21, 2009

Muzikale Oude Dorps-Kerstwandeling 2009

In sfeervol Noordwijk-Binnen vindt op zondagmiddag 13 december 2009
Van 13.30 uur tot 18.30 uur de jaarlijkse Kerstwandeling plaats

De baten zijn voor Amnesty International

Voor de 5e achtereenvolgende keer vindt in rustiek Noordwijk-Binnen een uniek kerstevenement plaats. Honderden wandelaars zullen weer op vele locaties genieten van:

* muziek
* theater
* ballet
* kerstverhalen
* optreden van vele koren
* straattheater
* kunst

kortom: een evenement waardoor u na afloop geheel in kerststemming huiswaarts keert na een onvergetelijke ervaring.

Zie voor de details: Kerstwandelingnoordwijk.nl/

posted by Peter Olsthoorn @ zaterdag, november 21, 20090 comments