Noordwijk
groep 391

 

Amnesty Nederland 

 

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan
door overheden,zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren
breidde Amnesty haar mandaatverder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende
oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.
Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.
Zie verder amnesty/ons-verhaal

 

Amnesty werkgroep Noordwijk:

 

Dit zijn de actieve leden van de Amnesty werkgroep Noordwijk:

Anneke Janson, Sanija Hodzic, Ypie Faber, Corline de Groot, Marjo van Vliet en Dick de Bruin.