Noordwijk
groep 391

zondag, februari 07, 2010

 

 

Collecte 2010 Amnesty Noordwijk

Amnesty International houdt in 2010 voor de achtste keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 7 februari tot en met 13 februari 2009.

 

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om een organisatie in stand te houden en actie te kunnen voeren voor de vrijheid van mensen weereldwijd.

 

Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.

 

Waarom collecteren?

 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.

 

Amnesty International in 2010

 

Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo'n grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om het bewustzijn over onderwerpen die iedereen aangaan te vergroten.

 

Achtergrond mensenrechten

 

Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld (in 60 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1252 mensen in 24 landen in 2007), en in vele landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.

 

Amnesty komt in Noordwijk langs de deur. Mist u de collectant, dan kunt u ook via internet doneren.

posted by Peter Olsthoorn @ zondag, februari 07, 20100 comments

 

donderdag, februari 18, 2010

 

 

Ruim 4.600 euro opbrengst collecte 2010

De collecte van Amnesty International, die van 7 t/m 13 februari 2010 heeft 4609,95 euro opgebracht. Dit jaar hebben in Noordwijk meer dan 60 collectanten het koude weer getrotseerd en onvermoeibaar gecollecteerd voor Amnesty International.

Het was de achtste keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is volstrekt onafhankelijk en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren. Dus nogmaals iedereen bijzonder bedankt.

In 2009 was de opbrengst in Noordwijk 2009 5.026 euro, opgehaald met 63 collectanten. Gezien de recessie is 2010 dus een uitstekend jaar geweest, zeker in het licht van de opbrengsten van afgelopen jaren.


Het rijtje van afgelopen jaren:

 

4.610 euro in 2010

5.026 euro in 2009

3.650 euro in 2008

5.088 euro in 2007

5.195 euro in 2006

4.532 euro in 2005

4.201 euro in 2004

3.013 euro in 2003

posted by Peter Olsthoorn @ donderdag, februari 18, 20100 comments